Повелбата „Св. Климент Охридски- Патрон на градот Охрид“ годинава се додели  постхумно на  Мишко Јузмески, на Гордана  Лолеска и на здружението  „ЕКО ФАП“ од Охрид.

До комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија  при Општина Охрид во состав: Перчо Божиноски- претседател, Бојан Михајловски- заменик претседател  и членовите, Горан Стојаноски, Наум Јамандиев и Арбен Демироски  пристигнале осум апликации.

Претседателот на Комисијата , Перчо Божиноски на прес конференција образложи за кои добитници на  Повелбата станува збор .

– Повелбата се доделува постхумно на Мишко Јузмески, писател, фотограф, културен и туристички работник, научен истражувач, публицист и полиглот. Гордана Лолеска е голем борец и хуманитарец, поддржувач на потребите на пациентите со ретки болести но и лица со хронични болести. Здружението ЕКО  ФАП  е доброволно, противпожарно и хуманитарно здружение. Нивните остварувања и достигнувања се за почит и се од посебен придонес во развојот , напредокот и афирмацијата на Општина Охрид, како во Република Македонија така и во Светот. Апостолското дел и мисија на Свети Климент се должни за почит, но и поука  за сите генерации  дека чувањето на културната, јазичната и националната посебност е исконска должност и аманет рече Божиноски