Повелбата Патрон на градот Охрид „Свети Климент Охридски“ годинава се доделува на Димче Каневче, Летка Филипова, Задружението за еднаква застапеност на лица со посебни потреби во медиумите „СОС БАЛКАН МЕДИА“  и Здружението за мултикултурна интеграција „ИНКЛУЗИЈА“.

Претставникот на Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија, Наум Јамандиев на денешната прес-конференција образложи за деталите на одлуката за доделување на повелбата.

-Ми претставува посебно задоволство и чест во името на Комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија и во името на Советот на Општина Охрид да ги соопштам годинешните добитници на Повелбата – Патрон на градот Св.Климент Охридски.

До комисијата за одбележување празници и манифестации и доделување награди и признанија  при Општина Охрид пристигнааа и беа разгледани 13 апликации. Комисијата во состав Перчо Божиноски- претседател, Бојан Михајловски- заменик претседател  и членовите, Горан Стојаноски, Наум Јамандиев и Арбен Демироски одлучија повелбата „Св. Климент Охридски- Патрон на градот Охрид“ за 2022 година да се додели на четворица добитници:

-Димче Каневче за неговата добротворна работа и спроведените хуманитарни акции за помош на социјално загрозените семејства.

-Летка Филипова за нејзите неуморни хуманитарни и општествени трудови за помош на многу социјално загрозени семејства и поединци. Нејзиниот придонес е значаен за воведување на Бадниковата поворка за навестување на христовото раѓање.

-Задружението за еднаква застапеност на лица со посебни потреби во медиумите „СОС БАЛКАН МЕДИА“ Охрид за реализација на повеќе проекти за помош и поддршка на лицата со телесен инвалидитет.

-Здружението за мултикултурна интеграција „ИНКЛУЗИЈА“ Охрид за многубројните спроведени проекти наманети за младите луѓе, за развојот на младинската свест, за поттикнување на младинскиот активизам и за соработка помеѓу младите етнички заедници во Охрид и Македонија.

Упатуваме искрени честитки до добитниците со желби за уште поголеми успеси во иднина, истакна Јамандиев во своето обраќање.