По претходно распишан конкурс, Општина Охрид доделува стипендии за ученици од средните училишта во Општина Охрид.

Добитниците се известуваат во период од 02.03.2022 година (среда) до 07.03.2022 година (понеделник) да дојдат во просториите на советничката канцеларија во општина Охрид, заради потпишување на договорите. Добитниците на стипендија (малолетни лица) при потпишувањето на Договорот, да бидат во присуство на родител или старател.

ДОБИТНИЦИ НА СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНА ОХРИД

ДОБИТНИЦИ НА СТИПЕНДИИ ЗА ТАЛЕНТИРАНИ УЧЕНИЦИ ОД СРЕДНИТЕ УЧИЛИШТА ВО ОПШТИНА ОХРИД