Постапувајќи по Јавниот повик за доделување на стипендии на лицата со ретки болести и посебни потреби во општина Охрид, комисијата донесе одлука за доделување стипендии на следните баратели:

 

 

Поврзани вести: ЈАВЕН ПОВИК ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА УЧЕНИЧКИ, СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ КАКО И СТИПЕНДИИ ЗА ЛИЦА ЗАПИШАНИ НА МАГИСТЕРСКИ И ДОКТОРСКИ СТУДИИ НА ДРЖАВНИТЕ И ПРИВАТНИТЕ УЧИЛИШТА И УНИВЕРЗИТЕТИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА А СЕ ОДНЕСУВААТ НА ЛИЦА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ И ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ВО ОПШТИНА ОХРИД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА