Согласно програмата за развој на туризмот и програмата за поддршка на локалниот економски развој за 2022 година, ве покануваме да присуствувате на стручна обука на тема

 

РОДОВА ИНКЛУЗИВНОСТ И ВКЛУЧУВАЊЕ НА ЖЕНИТЕ ВО РУРАЛНИОТ ТУРИЗАМ – ПРИНЦИПИ НА АГРОТУРИЗМОТ

 

Обуката ќе се одржи на 14 (среда) и 15 (четврток) декември, 2022 година, со почеток во 12 часот во просториите на општина Охрид а ќе ја реализираат стручни консултанти во оваа област од ЕУРО-ВИСТА КОНСАЛТИНГ.

 

Работни сесии на теми :

– Инклузија на жените во руралните средини

– Основи на одржлив рурален развој и рурален туризам

– АГРОТУРИЗАМ – Критериуми и стандарди

– Услуга на клиенти

– Основи на Маркетинг во рурални средини

– Презентација на Мерка 7 од ИПАРД 3 Програмата

– Презентација на “CANVAS “ моделот

– Презентација на модел :„ Дифузни Хотели“

 

Предавачи :

– Марија Ѓошева Ковачевиќ – Институт за Земјоделие

– Александар Гумберовски – „ Еуро Виста Консалтинг “

– Владо Сриновски – Балканија

 

 Општина Охрид
 Сектор за ТЛЕР