Од денеска, 24.04.2023 година (понеделник) ќе започне изведба на градежни активности за преуредување на камени коцки на улица „Коста Абраш“. Поради неперечно одвивање на активностите, сообраќајот на оваа улица ќе биде затворен во целост.

Овој режим на сообраќај ќе трае до целосно завршување на градежните активности.