Заврши поставувањето на фотонапонската централа на кровот на  СОСУ„Св. Кирил и Методиј„ Охрид. Централата е со моќност од 22 kW и ќе биде надополнување на новиот систем на греење на училиштето преку топлотни пумпи што значително ќе ги намали трошоците на оваа образовна институција, а секако ќе придонесе и за заштита на животната средина. Остануваат да се завршат формалните процедури со ЕВН околу приклучување во дистрибутивната мрежа по што ќе биде ставена во функција.

Фотонапонската централа, нејзиното проектирање и поставување е комплетна донација од страна на компанијата ОКТА а.д. Скопје за што во оваа прилика искажувам голема благодарност. Оваа донација е вистински пример за општествена одговорност.