Се известува јавноста дека поради големиот интерес и целосно исцрпување на предвидените средства од буџетот на општина Охрид, се прекинува Јавниот повик за субвенционирање на граѓаните за набавка на модерен систем за затоплување-инвертер клима уред за 2023 год.

 

 

ПОВРЗАНИ ВЕСТИ:

ЈАВЕН ПОВИК ЗА СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ГРАЃАНИТЕ ЗА НАБАВКА НА МОДЕРЕН СИСТЕМ ЗА ЗАТОПЛУВАЊЕ- ИНВЕРТЕР КЛИМА УРЕД ЗА 2023 ГОДИНА