Се известува јавноста дека поради големиот интерес и целосно исцрпување на предвидените средства од буџетот на општина Охрид, се прекинува Јавниот повик за субвенционирање на граѓаните за набавка на модерен систем за затоплување -инвертер клима уред за 2020 година.

Јавниот повик беше објавен на 21-ви август 2020 година, согласно Програмата за заштита на животната средина и природата.

 

Поврзани вести: