ПРИЈАТЕЛСКИ И ЗБРАТИМЕНИ ГРАДОВИ

ГРАДОВИ

 1. КРАГУЕВАЦ (Р.Србија) – 1977 год.
 2. ВИНКОВЦИ (Р. Хрватска) – 1979 год.
 3. ПИРАН (Р. Словенија) – 1981 год.
 4. ВОЛОНГОНГ (Австралија) – 1981 год.
 5. ВИНДЗОР (Канада) – 1981 год.
 6. БУДВА (Р.Црна Гора) – 1984 год.
 7. ПОГРАДЕЦ (Р.Албанија) – 2002 год.
 8. ЈАЛОВА (Р. Турција) – 2010 год.
 9. ТРОГИР(Р. Хрватска) – 2011 год.
 10. САФРАНБОЛУ (Р. Турција) – 2011 год.
 11. ОПШТИНА ВИДОВЕЦ (Р. Хрватска) – 2012 год.
 12. ИНЏИЈА (Р. Србија) – 2012 год.
 13. СТАР ГРАД – САРАЕВО (Босна и Херцеговина) – 2013 год.
 14. МОСТАР (Босна и Херцеговина) – 2018 год.
 15. ОГРОЏЕЊЕЦ  (Полска) – 2021 год.

ГРАДОВИ

 1. Газиосманпаша (Турција) – 1999 год.
 2. Пловдив (Бугарија) – 2000 год
 3. Несебар (Бугарија) – 2003 год.
 4. Земун ( Србија) – 2003 год.
 5. Далиан (Н.Р.Кина) – 2004 год.
 6. Подолск (Руска федерација) – 2004 год.
 7. Банкја, Софија (Бугарија) – 2005 год.
 8. Лесковац (Србија) – 2005 год.
 9. Птуј (Словенија) – 2005 год.
 10. Велико Трново (Бугарија) – 2006 год.
 11. Синаиа (Романија) – 2006 год.
 12. Градска општина Медијана-Ниш (Србија) – 2007 год.
 13. Пешковское- Московка област (Руска федерација) – 2006 год.
 14. Каен (Франција) – 2009 год.
 15. Гнијезно (Полска) – 2009 год.
 16. Александровац (Србија) – 2013 год.
 17. Квинбиен (Австралија) – 2014 год.
 18. Котор (Црна Гора) – 2017 год.