ПРИЈАТЕЛСКИ И ЗБРАТИМЕНИ ГРАДОВИ

ГРАДОВИ

  1. КРАГУЕВАЦ (Р.Србија) – 1977 год.
  2. ВИНКОВЦИ (Р. Хрватска) – 1979 год.
  3. ПИРАН (Р. Словенија) – 1981 год.
  4. ВОЛОНГОНГ (Австралија) – 1981 год.
  5. ВИНДЗОР (Канада) – 1981 год.
  6. БУДВА (Р.Црна Гора) – 1984 год.
  7. ПОГРАДЕЦ (Р.Албанија) – 2002 год.
  8. ЈАЛОВА (Р. Турција) – 2010 год.
  9. ТРОГИР(Р. Хрватска) – 2011 год.
  10. САФРАНБОЛУ (Р. Турција) – 2011 год.
  11. ОПШТИНА ВИДОВЕЦ (Р. Хрватска) – 2012 год.
  12. ИНЏИЈА (Р. Србија) – 2012 год.
  13. СТАР ГРАД – САРАЕВО (Босна и Херцеговина) – 2013 год.
  14. МОСТАР (Босна и Херцеговина) – 2018 год.
  15. ОГРОЏЕЊЕЦ  (Полска) – 2021 год.

ГРАДОВИ

  1. Газиосманпаша (Турција) – 1999 год.
  2. Пловдив (Бугарија) – 2000 год
  3. Несебар (Бугарија) – 2003 год.
  4. Земун ( Србија) – 2003 год.
  5. Далиан (Н.Р.Кина) – 2004 год.
  6. Подолск (Руска федерација) – 2004 год.
  7. Банкја, Софија (Бугарија) – 2005 год.
  8. Лесковац (Србија) – 2005 год.
  9. Птуј (Словенија) – 2005 год.
  10. Велико Трново (Бугарија) – 2006 год.
  11. Синаиа (Романија) – 2006 год.
  12. Градска општина Медијана-Ниш (Србија) – 2007 год.
  13. Пешковское- Московка област (Руска федерација) – 2006 год.
  14. Каен (Франција) – 2009 год.
  15. Гнијезно (Полска) – 2009 год.
  16. Александровац (Србија) – 2013 год.
  17. Квинбиен (Австралија) – 2014 год.
  18. Котор (Црна Гора) – 2017 год.