Советот на општина Охрид денес го одржа продолжението на прекинатата 27-ма седница.

Во рамки на седницата беше усвоен Предлог-заклучокот за усвојување на информацијата за работењето на шинтерската служба која работи како дел од ЈП „Охридски Комуналец“ Охрид.