Екипите на Ј.П.„Охридски Комуналец” расчистија уште една мапирана дива депонија на ул.„Ристо Чадо”. Подигнати се огромни количини кабаст отпад и друг вид комунален отпад кој несовесни граѓани и околното население го расфрлиле на оваа локација.

 

ПРЕЗЕМЕНО: ЈП “Охридски Комуналец” – Охрид