РЕГИСТАР НА ДОБИТНИЦИ НА НАЈВИСОКИТЕ ОПШТИНСКИ НАГРАДИ „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – ПАТРОН НА ГРАДОТ“

РЕГИСТАР НА ДОБИТНИЦИ НА НАЈВИСОКИТЕ ОПШТИНСКИ НАГРАДИ : НАГРАДА „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – ПАТРОН НА ГРАДОТ“  И ПОВЕЛБА „СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ – ПАТРОН НА ГРАДОТ“

ДОБИТНИК / ДОБИТНИЦИ

НАГРАДА

 1. ГП Гранит 3 – градилиште- Охрид;
 2. Војне Војнески – инжинер иноватор;
 3. Перо Ристески – дипл. Градежен инжинер.

ПОВЕЛБА

 1. Здружение на жени „Бисера“ Охрид;
 2. прим.д-р Миле Д. Миќуновиќ;
 3. Извиднички одред бран Охрид;
 4. Иноваторска група на АД ЕМО“ Охрид Илија Паунковски и Борис Донески;
 5. Коста Веруш.

НАГРАДА

 1. Коловски Владимир;
 2. Кесковски Златко;
 3. Чаулев Љубомир.

ПОВЕЛБА

 1. МЗ „Илинден“;
 2. ОО „Црвен крст“ Охрид.

НАГРАДА

 1. Илија Јовчески;
 2. Маринела Јовановиќ;
 3. Славе Ѓорго Димоски;
 4. Благоја Ангелоски.

ПОВЕЛБА

 1. ЖКК „Благоја Ангелоски“;
 2. ПП „Кокила“.

НАГРАДА

 1. Паско Кузман;
 2. АД „ЕМО“

ПОВЕЛБА

 1. Влатко Димитров;

НАГРАДА

 1. Илија Јовчески;
 2. Влатко Димитров;
 3. Милчо Балески;
 4. Тања Паскали Бунташеска

ПОВЕЛБА

 1. Кајак клуб „Стрмец“;
 2. Одбор на Масни  заедници;
 3. Тоде Илиески

НАГРАДА

 1. Антонио Танески;
 2. Љупчо Кевероски;
 3. Никола Целакоски;
 4. Млечна  индустрија „Лабрадор“;
 5. Атлетски клуб Охрид

ПОВЕЛБА

 1. Поликсена Тунтева;
 2. Павле Митрески;

НАГРАДА

 1. Венко Шапкар;
 2. Љупчо Иваноски-Гица;
 3. Зоран Велјаноски-Летра;
 4. д-р Крсте Стојаноски;
 5. Александар Петрески;

ПОВЕЛБА

 1. Илче Стојаноски;
 2. ОУ „Глигор Прличев“;
 3. ОУ „Христо Узунов“;
 4. Зружение на жени „Бисера“Охрид;
 5. Миле Миќуновиќ;
 6. Центар за подршка на лица  со интелектуална попреченост „ПОРАКА“;
 7. Милутин Секулоски

НАГРАДА

 1. Вангел Деребан;
 2. м-р Најденко Попоски;

ПОВЕЛБА

 1. Национална установа Библиотека „Григор Прличев“ Охрид
 2. Јавна установа детска градинка   „Јасна Ристеска“ Охрид;
 3. м-р Јонче Филипоски;
 4. Никола Манески;
 5. Раде Јованоски;
 6. Реџеп Селман;

НАГРАДА

 1. ЈЗО „Свети Еразмо“ Охрид

ПОВЕЛБА

 1. Катерина  Бачевска;
 2. Поетска Ноќ Велестово;
 3. ДОО „Лескоп“ Лескоец;

НАГРАДА

Не е доделена

ПОВЕЛБА

 1. Радио Охрид;
 2. д-р Никола  Бакрачески;
 3. Гоце  Жура;
 4. Пи-си;

НАГРАДА

 1. Трајан Петровски
 2. проф. Миладин Крстаноски;

ПОВЕЛБА

 1. Проф. Анастасика Попоска;
 2. Локален Електронски Весник „Охрид Њуз“ Охрид;
 3. Александра и Александар Ивановски;

НАГРАДА

 1. Милена Главинчева;
 2. Димиар Зарчев;
 3. Цветко  Грозданов;

ПОВЕЛБА

 1. .Мишко Танески;
 2. ОМУ „Методи Патчев“ Охрид;
 3. Љубен Патчев;

НАГРАДА

 1. Национална установа фестивал „Охридски Лето“; (наградата не е подигната);
 2. Здружение на граѓани за целосна  афирмација на македонската православна  црква –Благојавление Охрид;
 3. Велија Рамковски-Фондација Рамковски;

ПОВЕЛБА

 1. Христина Аслимоска;
 2. Никола    Маневски;

НАГРАДА

 1. Митрополитот на  Дебарско-Кичевската  епархија Господин Тимотеј

ПОВЕЛБА

 1. Соња  Думбалоска-Делова;
 2. Д-р проф. Јордан Шикоски;
 3. Димче Каневче;

НАГРАДА

 1. Славе Ѓорго  Димоски

ПОВЕЛБА

 1. Ѓорѓи Трпчески;
 2. Радио Охрид;
 3. постхумно  на Секула Пупиноски;

НАГРАДА

 1. Леко Радиќ

ПОВЕЛБА

 1. Стојан Стојаноски;
 2. Миланка  Новеска;

НАГРАДА

 1. Јордан Манасиевски

ПОВЕЛБА

 1. Слободан Крлески -посхумно

НАГРАДА

 1. ОО на Црвен крст- Охрид

ПОВЕЛБА

Не е доделена

НАГРАДА

 1. ОМУ „ Методи Патче“

ПОВЕЛБА

 1. Нина Балабан

НАГРАДА

 1. проф.д-р Никола Бошале

ПОВЕЛБА

 1. Проф.д-р Ангела Крстаноска Василеска;
 2. Супер радио – Охрид;

НАГРАДА

 1. Видое Видически – писател и поет

ПОВЕЛБА

 1. Марко Пејчиноски

НАГРАДА

 1. Јован Стојаноски – градоначалник на Охрид – постхумно

ПОВЕЛБА

 1. Виолета Петкоска, проф. По одделенска настава  во ОУ Кочо Рацин;
 2. Планинарска спасителна служба при Црвен Крст – Охрид

НАГРАДА

 1. Академик Вера Битракова Грозданова

ПОВЕЛБА

 1. ЈЗУ Општа Болница – Охрид;
 2. д-р Мимоза Влаши Хиса;
 3. проф.д-р Рубин Земон;

НАГРАДА

 1. Академик Љупчо Коцарев

ПОВЕЛБА

 1. Мишко Јузмески (постхумно);
 2. Гордана Лолеска;
 3. Здружение „Еко Фап“;