Согласно објавениот Јавен повик за еднократна финансиска поддршка на лице кое е згрижено во згрижувачко семејство на територијата на општина Охрид, познати се добитниците на финасиската помош:

 

 

 

Поврзани вести:

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ЕДНАКРАТНА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ЛИЦЕ КОЕ Е ЗГРИЖЕНО ВО ЗГРИЖУВАЧКО СЕМЕЈСТВО НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ОХРИД