Како дел од проектот за локална и регионална конкурентност, во ОУТУ „Ванчо Питошески“ се изведе целосна реконструкција на санитарните јазли. Проектот е финансирани од Европска унија и кофинансиран од Владата на Република Северна Македонија и општина Охрид.

Вредноста на проектот изнесува 574.695 денари.