Врз основа на Јавниот повик за прибирање на барања за користење средства од Буџетот на Општина Охрид преку субвенционирање на трошоци за користење на спортски терени на Ј.П. ,,Билјанини Извори”-Охрид, кој беше објавен на 03.01.2024 година, донесено е следното решение:

 

РЕШЕНИЕ ОД ЈАВЕН ПОВИК ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА ОД БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД ПРЕКУ СУБВЕНЦИОНИРАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СПОРТСКИТЕ ТЕРЕНИ НА ЈП ,,БИЛЈАНИНИ ИЗВОРИ”-ОХРИД ЗА 2024 ГОДИНА