ЈП „Градски пазар“ деновиве реализираше активности за санација на полукружните заштитни огради од тротоарите на неколку локации на булевар „Туристичка“.

Извршена е поправка на оградите кои се поставени на крстосниците со улиците „Абас Емин“, „Македонски Просветители“ и „Јане Сандански“.