Како дел oд Програмата за одбележување на настани од областа на културата и годишниот календар, Општина Охрид денеска му оддава почит на големиот охридски и македонски писател Зоран Ковачески.

Зоран Ковачески (1943-2006) детството и младоста ги минува во Охрид, каде што завршува основно и средно образование. Правен факултет завршува во Белград. Извесно време престојува во Скопје, а потоа се враќа во Охрид и тука останува до крајот на својот живот. Автор е на збирките раскази „Охридски приказни“, „Аристотел од Ресен“, „Пејач“, „Кога не пеат петли“ и на романите „Семејна фреска“, „Летачи на метли“, „Одмазда“, „Историја на светото дело“. Романот „Семејна фреска“ е преведен на српски јазик, а одделни раскази на англиски, француски, турски, германски и други јазици. Добитник е на повеќе литературни награди и признанија.

„Расказите на Зоран Ковачески од критиката често се именувани како „градски“ односно „охридски раскази“, а него го сметаат за раскажувач за Охрид….Ковачески трага по тој и таков рај, фрлен на маргините на една целосно заборавена космичка провинција: неговиот топос, што тој го именува, сосема акцидентално како Охрид….Ковачески е раскажувач на паланечкиот дух, а не на паланката, затоа што веќе се кажа, паланечкото е состојба на духот, а не место. Иако бесмилосно ги критикува слепилото и незнаењето, простотијата и душевната беда на својот паланечки џган, тој, како што се виде, во вториот круг на неговите имаголошки набљудувања, ни ја покажува и паланечката свест на Европа и светот……“, пишува меѓудугото познатиот писател, есеист, критичар и книжевен теоретичар Венко Андоновски во предговорот на книгата „Охридски раскази“.

По повод 15 години од смртта на Зоран Ковачески, го објавуваме расказот „Чинар“ кој е дел од неговиот значаен творечки опус.

ЧИНАР – Зоран Ковачески