Денеска започнаа активности за асфалтирање на крак од улицата „Славеј Планина“ од пресекот со улицата „Јане Сандански“ до пресекот со улицата „Партизанска“. Претходно на овој дел од улицата беше извршена промена на канализационата мрежа.