Во тек се рабoтни активности за поставување на нова енергетски ефикасна дограма во сите училишни објекти и спортската сала во ОУ „Христо Узунов“.

Вредноста на проектот е 3 милиони денари, а Општина Охрид го реализира во соработка со Центарот за развој на Југозападниот плански регион.

Исто така со средства од општинскиот буџет во тек е реконструкција на сите санитарни јазли во училиштето, а наскоро треба да започне и реконструкција на подовите во сите училници.

Минатата година во ова училиште беше извршена промена на стариот азбестен покрив со нов лимен покривач.