Екипите на Ј.П.„Охридски комуналец” започнаа со активности за санација на пристаништниот дел пред објектот на Капетанијата во Охрид.

Повеќе