Врз основа на Член 82 од Законот за локална самоуправа,Член 106 од Статутот на општина Охрид и Правилата за работа на облаците на месната самоуправа на општина Охрид, Градоначалникот на општина Охрид свикува СОБИР НА ГРАЃАНИ.

  • На 07.06.2022 (вторник) со почеток во 18:00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Плаќе, с. ПлаќеСобирот ќе се одржи во зградата на поранешната општина Косел.
  • На 07.06.2022 (вторник) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Опеница, с. Опеница.Собирот ќе се одржи во зградата на поранешната општина Косел.
  • На 07.06.2022 (вторник) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Речица, с. РечицаСобирот ќе се одржи во поранешната зграда на општина Косел.
  • На 07.06.2022 (вторник) со почеток во 19:00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Куратица, с. КуратицаСобирот ќе се одржи во основното училиште.
  • На 07.06.2022 (вторник) со почеток во 20:00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Свињишта, с. СвињиштаСобирот ќе се одржи во домот во с. Свињишта.
  • На 07.06.2022 (вторник) со почеток во 20:00 часот се свикува Собир на граѓани  за месната заедница Завој, с. ЗавојСобирот ќе се одржи во домот во с. Завој.

 

На собирот ќе се врши избор на Совет на месна заедница.

Заради вршење избор на членови на совет на месна заедница, се повикуваат сите полнолетни лица кои според лична карта имаат живеалиште во горенаведените населени места.