Продолжува акцијата за партерно уредување на улицата  „Климентов универзитет“ во стариот дел на Охрид.  Камени коцки се поставуваат на краците од улицата. Старите  уништени коцки се заменуваат со нови. Изведувач на градежните работи е фирмата „Бокоп“ од Струга.