СОВЕТНИЦИ ВО СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ОХРИД  2017 – 2021

Претседател
на Советот на Општина Охрид 2017 – 2021

Живка Ангелоска

Мишел Силјаноски

Сашо Ставрески

Елеонора Куноска

Бесим Демиров

Џенгиз Реџеп

Марија Попоска

Филип Јованоски

Рената Арнаудова

Ристо Булоски

Ристо Николески

Кирил Пецаков

  • Престанок на мандатот во 2020 г.

Гордана Коњановска

Снежана Стефаноска

Илија Арнаудоски

Гоце Георгиески

Лидија Петкоска

  • Престанок на мандатот во 2020 г.

Александар Попоски

Славица Петровска

Џанер Исмаил

Дејан Шикоски

Нефи Усеини

  • Престанок на мандатот во 2020 г.

Џемал Мена

Јованка Точко

  • Избран советник во 2020 г.

Едис Зејнула

  • Избран советник во 2020 г.

Димитар Манчев

  • Избран советник во 2020 г.