Во организација на Младинскиот центар од Охрид започна одбележувањето на Неделата на млади.

Активностите започнаа од денес и ќе траат 11 август. Во овие неколку дена предвидени се работилници со младинско учество, практични работи, летни школи и слично.

Местото на одржување на настаните е во Касарна Охрид (Двор МЦО).