Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа (Сл.весник на РМ бр.5/2002), член 34 од Статутот на општина Охрид  (Сл. Гласник 8/07 и 1/08) и Одлуката за спроведување на мерки за доделување на ученички, студентски стипендии како и стипендии за лица запишани  на магистерски и докторски студии на државните и приватните училишта и универзитети во Република Македонија а се однесуваат на лица со ретки болески и посебни потреби во општина Охрид за учебната 2023/2024 год., градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков го донесе следното:

РЕШЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИИ НА ЛИЦАТА СО РЕТКИ БОЛЕСТИ И ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

 

 

 

  • Потпишувањето на договорите ќе се одвива од 04 – 08 Март 2024 во малата сала на Општина Охрид.