Во Големата сала на општина Охрид, на 9.07.2019 година (вторник), со почеток во 20 часот, ќе се одржи трибина во врска со начинот на функционирање на системот за електронско евидентирење на движењето на моторните возила во Стариот дел од градот

Ова е втора трибина од ваков вид, која ја организира општина Охрид, со цел да се разменат мислења за летниот режим на сообраќај во стариот дел на градот и начинот на негово регулирање.

 

ПРЕРЕГИСТРАЦИЈА НА ПОСТОЕЧКИТЕ КАРТИЧКИ ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ВОЗИЛА ВО СТАРИОТ ДЕЛ ОД ГРАДОТ