Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија објави Упатството за оценување на учениците во средните и основните училишта наменето за наставниците.

УПАТСТВО ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА УЧЕНИЦИ ВО СРЕДНИТЕ И ОСНОВНИТЕ УЧИЛИШТА НАМЕНЕТО ЗА НАСТАВНИЦИТЕ