Со поддршка на Општина Охрид , а во организација на Младинскиот локален совет и  Културолошката иницијатива „5 до 12“ се реализира проектот ,Урбана уметност”.  Во рамки на активностите  изработен е мурал, на ѕидовите на спортската сала од  ОСУ „Св. Климент Охридски“. 

Автори на муралот се  професорите  Жанета Стаиќ, Филип Гугоски и Михаил Јанески. Проектот „Урбана уметност“ е дел од Програмата за млади и невладини организации на Општина Охрид за 2022 година.