Утре 23.06.2020 година, започнуваат актвности за асфалтирање на ул. „15 ти Корпус“. Поради тоа учесниците во сообраќајот потребно е да ги користат алтернативни патишта или доколку постои можност и целосно да се избегне движењето по оваа улица.

Активностите ќе започнат во 05:00 ч. наутро и ќе ги изведува АД „ Илинден “ – Струга .