Екипите на Ј.П.„Охридски Комуналец” пристапија кон машинско расчистување на речното корито на р.Сушица, како и подигнување на расфрланиот тешко разградлив отпад во околниот простор од коритото. Се расчистува потегот од пресекот со ул.„Живко Чинго”  до пресекот со ул.„Железничка”.

 

ПРЕЗЕМЕНО: ЈП “Охридски Комуналец” – Охрид