Јавен повик до доверителите на Општина Охрид за пријавување на неплатени побарувања по основ судски и извршни решенија.

 

 

ЈАВЕН ПОВИК ДО ДОВЕРИТЕЛИТЕ НА ОПШТИНА ОХРИД