ЈАВНИ НАБАВКИ

Јавни набавки до 1000 Евра

НАБАВКА НА УСЛУГА: НАБАВКА НА ИДЕНТИФИКАЦИСКИ КАРТИЧКИ (ID) ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА РАБОТНО ВРЕМЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТИНА ОХРИД

НАБАВКА НА УСЛУГА: НАБАВКА НА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА ИЗРАБОТКА НА КОМПЛЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН МОДЕЛ ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЦЕНТРАЛИ НА ОПШТИНСКИ ОБЈЕКТИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ОХРИД

НАБАВКА НА УСЛУГА: НАБАВКА НА КАНЦЕЛАРИСКА ОПРЕМА-БЕЛИ ТАБЛИ И ДОДАТОЦИ ЗА ТАБЛИ

План за јавни набавки

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2023 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2022 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2021 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2020 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2019 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2018 ГОДИНА

ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2017 ГОДИНА

Огласи финансирани од меѓународни институции

ОГЛАС ЗА НАБАВКА НА ОПРЕМА ЗА АБР ТЕРАПИЈА

БАРАЊЕ ЗА ПОНУДА ЗА НАБАВКА НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ЗА АДАПТАЦИЈА НА ПРОСТОР (БР.5/2024)

БАРАЊЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ БР.4/24

ОГЛАС ЗА НАБАВКА НА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА И ОПРЕМА ЗА ФИЗИОТЕРАПИЈА

ОГЛАС ЗА НАБАВКА НА БЕЛА ТЕХНИКА И ДРУГИ ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ

ОГЛАС ЗА НАБАВКА И МОНТАЖА НА МЕБЕЛ

Архива на објавени документи

НАБАВКА НА УСЛУГА: НАБАВКА И МОНТАЖА НА ОПРЕМА ЗА РЕГУЛАЦИЈА НА ПАРКИНГ

НАБАВКА НА УСЛУГА: GSM МОДЕМ ЗА ОТВОРАЊЕ НА ВРАТА СО КОРИСТЕЊЕ НА ИНТЕРНЕТ

НАБАВКА НА УСЛУГА: МИЕЊЕ НА ВОЗИЛА ОД ВОЗЕН ПАРК НА ОПШТИНА ОХРИД ЗА ПЕРИОД ОД 1 ГОДИНА

НАБАВКА НА ЕСПРЕСО КАПСУЛИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТИНСКОТО БИФЕ

НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА МИЕЊЕ НА ВОЗИЛА ОД ВОЗЕН ПАРК

НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА ДЕКОРАТИВЕН АРАНЖМАН СО СВЕЖО ЦВЕЌЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА НАБАВКА НА ЕСПРЕСО КАПСУЛИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПШТИНСКОТО БИФЕ

ИЗВЕШТАЈ ЗА НАБАВКА НА УСЛУГА ЗА МИЕЊЕ НА ВОЗИЛА ОД ВОЗЕН ПАРК

ИЗВЕШТАЈ ЗА ДЕКОРАТИВЕН АРАНЖМАН СО СВЕЖО ЦВЕЌЕ