ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

ЈП

„Водовод“
ЈП „ВОДОВОД“

ЈП

„Билјанини Извори
ЈП „БИЛЈАНИНИ ИЗВОРИ“

ЈП

„Охридски Комуналец“
ЈП „ОХРИДСКИ КОМУНАЛЕЦ“

ЈП

„Нискоградба“
ЈП „НИСКОГРАДБА“

ЈП

„Управување со градски гробишта“
ЈП „УПРАВУВАЊЕ СО ГРАДСКИ ГРОБИШТА“

ЈП

„Градски Пазар“
ЈП „ГРАДСКИ ПАЗАР“