О Г Л А С  Бр. 01/2019

За прибирање на понуди за издавање на времено користење на локации за  поставување на урбана опрема за продажба на сувенири ЈП Градски Пазар Охрид  издава простор за поставување урбана опрема за комерцијално користење. Локациите за поставување на урбаната опрема се за следната намена…

 

ПОВЕЌЕ…