На пригоден начин, Општина Охрид во четврток  ќе го одбележи јубилејот, 120 години од  смртта на Методи Патчев. 

Во прилог Програмата за предвидениот настан