Општина Охрид започна со реконструкција на дел од улицата „ Марко Цепенков “ – потег од кружна крстосница со улица „ Питу Гули“ до кружна крстосница со ул. „Момчило Јорданоски“.

Заради непречено одвивање на градежните активности , се известуваат и воедно сите учесници во сообраќајот од ден 23.03.2023 година и понатака, да не ги паркираат своите возила на овој потег.