Граѓаните зедоа активно учество во пополнување на анкетата „Да планираме заедно“ која oпштина Охрид ја спроведува, со цел да ги земе во предвид мислењата и предлозите на граѓаните, во рамки на изработката на Планот за одржлива урбана мобилност -ПОУМ.

Денес претпладне, беше поставен штанд за пополнување на анкетата пред зградата на општина Охрид, а со цел да се опфатат поголем број  заинтересирани граѓани, попладнево од 18.00 до  20.00 часот ќе биде поставен и штанд на Плоштадот кај Чинарот.

Голема заинтересираност има и за електронското пополнување на Анкетниот прашалник кој е поставен на општинската веб страница.

Планот за одржлива урбана мобилност –ПОУМ се изработува со цел да се оптимизира ефикасноста на сообраќајот, да се подобри мобилноста на пешаците и велосипедистите, да се промовира значењето на е-мобилноста во насока на намалување на емисиите на CO2, да се растовари сообраќајот во централно градско подрачје, да се зголеми нивото на безбедност и сигурност на граѓаните и да се подобри социјалната интеграција и еднаквост.