Екипите на МЈП „ Проаква“ – РЕ „ Водовод“ денес отпоцнаа со замена на стара и дотраена водоводна линија со нова, на два крака од улицата „ Илинденска“ во с. Лескоец, со што ке се подобри водоснабдуванјето на населението  и воедно ке се намалат досегасните загуби предизвикани од дотраеноста на постоечката линија. Во исто време ќе се дадат и нови приклучоци на корисниците.