Се известуваат сите жители и учесници во сообраќајот  дека на улицата „Момчило Јорданоски“ – потег од кружна кртстосница ул. „Момчило Јорданоски“ со ул.„Марко Цепенков“ до населба Гоце Делчев – Бараки, Општина Охрид ќе врши хоризонтално обележување  на ден 13.07.2022 година  и 14.07.2022 година.

Се молат сите учесници во сообраќајот да се отстранат сите моторни возила од коловозот со цел непречено одвивање на активностите.