Доставата за решенија за данок на имот за 2020 година за Охрид е во тек и истата се одвива преку пошта.

Доставата на решенија за данок на имот за 2020 година за другите градови и населени места е завршена.

За сите дополнителни информации обратете се на следниот email: danocno.oddelenie@ohrid.gov.mk или на телефон 046/ 262 – 492 локал 171, 173 и 155.