Ј.П.„Охридски Комуналец„ активно се вклучи во помагањето на општина Дебрца во гаснењето на дабовата шума во близина на с.Велмеј. На располагање отстапени се двете цистерни со кои располага  претпријатието.