Екипи на ЈП Градски Пазар  по налог на   локалната самоуправа деновиве работат на  реконструкција на постоечката  и дооградување со нова ограда во дворот на ОМУ ,, Методиј Патчев“.

Проектот се реализира непосредно пред почетокот на школската година, а неговата вредност е 376.326,00 средства обезбедени од буџетот на Општина Охрид.