Во прилог се објавени огласи финансирани од меѓународни институции:

 

БАРАЊЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ БР.4/24

ОГЛАС ЗА НАБАВКА НА ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА И ОПРЕМА ЗА ФИЗИОТЕРАПИЈА

ОГЛАС ЗА НАБАВКА НА БЕЛА ТЕХНИКА И ДРУГИ ЕЛЕКТРИЧНИ АПАРАТИ

ОГЛАС ЗА НАБАВКА И МОНТАЖА НА МЕБЕЛ