ОЕМУЦ „Свети Наум Охридски“ од Охрид и Техничката школа од Ваљево, Србија ја продлабочија меѓусебната соработка преку потпишување на повелба за збратимување.

Повелбата беше потишана од страна на директорите Сашо Недески и Бранко Голоскоковиќ во рамки на свеченостите по повод патрониот празник на училиштето во Ваљево.

Повеќе