Утре на 27.03.2021 година (сабота) во периодот од 20.30 до 21.30 часот ќе бидат исклучени светилките на следните репрезентативни локации, објекти и споменици во Охрид:

 • Црква „Свети Јован Богослов“, Канео;
 • Црква „Света Софија“;
 • Самоилова тврдина,
 • Месноста „Палошник“;
 • Античкиот театар;
 • Кеј „Македонија“;
 • Гимназија „Свети Климент Охридски“;
 • Плоштад „Свети Климент Охридски“;
 • Споменикот на Свети Климент Охридски;
 • Споменикот на Св. Наум Охридски -Чудотворец и
 • Споменикот „Фаќач на крст“ на градското пристаниште.

Оваа година преку светскиот едночасовен мрак ќе се алармира дека зачувувањето на природата и биодиверзитетот, намалувањето на ефектот од климатските промени и одржливото живеење се пресудни за нашата иднина на оваа планета.

„Часот на планетата Земја“ ќе се поддржи од страна на над 8.000 градови во преку 180 држави ширум светот.