Во согласност со препораката под реден број 19, која беше нотирана од страна на Комитетот за светско наследство на УНЕСКО (Сесија  41 COM 7B.34 ), Градоначалникот на Општина Охрид Константин Георгиески денеска издаде работен налог (Бр. 09-7197/1) до ЈП „Охридски Комуналец” за отстранување на палмите од потегот на кејот „Македонија” и на потегот од каналот „Студенчишта” до поранешен хотел „Парк”.

Службите на Јавното претпријатие веќе ги имаат започнато активностите на терен и информираат дека како замена за отстранетите палми ќе бидат засадени дрвја од видовите: јавор, јасен и ликвидамбер.