Крајниот рок за прием на пријавите по однос на Јавниот повик за финансирање на проекти од областа на одржливиот локален економски развој и туризмот за 2020 година се продолжува до утре 11.02.2020 до 14:30 часот.