Ј.П. „Охридски Комуналец” го пушти во употреба специјалното возило со електричен погон за собирање на ситен отпад и празнење на корпите кои се поставени за оваа намена во чаршијата и пешачките зони во централното градско подрачје.

Повеќе