Деновиве се изврши санација на кружните текови низ градот кои од сообраќајните незгоди беа оштетени.
Покрај санирањето, дополнително е поставено ново лед осветлување на истите. Со тоа се очекува да се зголеми видливоста на кружните текови, како не би дошло до сообраќајни незгоди.